Zegar widmowy

Zegar widmowy zbudowany na bazie wentylatora komputerowego, składa się z dwóch osobnych układów jeden z nich umieszczony na wirniku zwany wskazówką odpowiada za wyświetlanie i odmierzanie czasu, drugi zaś stanowi część nieruchomą zegara i ma za zadanie bezkontaktowe zasilanie wirnika. Zegar wyposażony został w transformator powietrzny, co znacznie podniosło jego niezawodność i zmniejszyło poziom hałasu w porównaniu z zasilaniem za pośrednictwem szczotek. Ustawianie godziny umożliwiają dwa przyciski umieszczone na płytce nieruchomej zegara, ich wciśnięcie powoduje modulowanie sygnału zasilania wirnika zegara krótkimi przerwami trwającymi około 1ms, co rozpoznawane jest jako impulsy ustawiające zegar. Budowę zegara dosyć dokładnie widać na zdjęciach wspomnę tylko, że uzwojenie pierwotne transformatora bezrdzeniowego umieszczone na stojanie zawiera 10 zwojów drutu emaliowanego o średnicy 0,4mm, zaś uzwojenie wtórne umieszczone na wirniku składa się z 20 zwojów drutu emaliowanego o średnicy 0,2mm. Uruchomienie zegara zaczynamy od zmontowania płytki stojana, w pierwszej kolejności sprawdzamy wszystkie obwody bez podłączania uzwojenia pierwotnego, mając pewność, że generator zasilający cewkę działa podłączamy uzwojenie pierwotne i tak regulujemy częstotliwość kręcąc P1, aby pobór prądu był jak najmniejszy (około 300mA), da się zauważyć wyraźne minimum. Po zestrojeniu płytki stojana wsuwamy wirnik i kontrolujemy temperaturę diody D8, jeśli dioda parzy, należy odwinąć jeden zwój uzwojenia wtórnego transformatora i ponownie sprawdzić temperaturę diody (operację powtarzać do skutku). Na zakończenie pozostaje nam ustawienie potencjometru P2 na płytce zasilacza tak, aby wciśnięcie któregokolwiek przycisku ustawiania czasu powodowało zerowanie sekundnika zegara i skok o jedną minutę do przodu. Zworki J1 i J2 na płytce wirnika służą do zmiany trybu pracy zegara. Do zasilania zegara należy użyć stabilizowanego zasilacza o napięciu 10-12V i wydajności prądowej nie mniejszej niż 0,5A. Przy zwiększaniu napięcia zasilania należy uważać na straty mocy w liniowym stabilizatorze napięcia jakim jest dioda D8 osadzona na wirniku. Dokumentacja zegarka dostępna jest tutaj.

Galeria zdjęć: