Dwukanałowy termometr z wyświetlaczem VFD

Termometr mierzy dwie temperatury (z założenia zewnętrzna i wewnętrzną), sprawdza również jaka była minimalna i maksymalna temperatura, oraz pokazuje w postaci strzałki czy temperatura ma tendencje wzrostową, spadkową lub jest stała. Termometr posiada również funkcje oszczędzania wyświetlacza przyciemniając go w zależności od oświetlenia. Zworki JP1 i JP2 służą do rejestracji czujników temperatury (DS18B20), robi się to następująco: podłączamy tylko jeden czujnik zwieramy jedną ze zworek JP1 lub JP2 i włączamy termometr, zdejmujemy zworkę i mamy już zapamiętany pierwszy z czujników (jego numer seryjny zapisany został w EEPROM-ie), analogicznie postępujemy z drugim czujnikiem (odłączając pierwszy). Zaraz po starcie na wyświetlaczu pokazane zostaną nam kolejno Tzmin, Tzmax, Twmin, Twmax. Następnie termometr przechodzi w tryb naprzemiennego wyświetlania aktualnej temperatury zewnętrznej i wewnętrznej. Co 30 minut uaktualniany jest trend temperatury, jeśli w przeciągu ostatnich 30 minut temperatura spadła o 0,5 stopnia na wyświetlaczu pokaże się strzałka skierowana w dół, jeśli temperatura nie zmieni się, lub zmieni o mniej jak 0,5 stopnia na wyświetlaczu nie pojawią się żadne dodatkowe symbole. Wywołanie wyświetlania temperatur minimalnych i maksymalnych następuje po przyciśnięciu przycisku S2, wciśnięcie przycisku S1 powoduje przepisanie aktualnych wartości temperatur Tz i Tw do rejestrów Tzmin, max i TWmin, max. Za przyciemnianie wyświetlacza odpowiedzialny jest fotoopornik R7, który współpracuje z komparatorem analogowym procesora. Próg zadziałania reguluje się potencjometrem R6. Do zasilania termometru najlepiej użyć źródła o napięciu około 8V, ponieważ prąd pobierany przez wyświetlacz jest dosyć spory, przy wyższym napięciu zasilania spadek napięcia na stabilizatorze jest na tyle duży, że chłodzenie go może być kłopotliwe. Płytki drukowanej do układu nie projektowałem, prototyp został poskładany na małej płytce uniwersalnej. Dokumentacja termometru dostępna jest tutaj.


Galeria zdjęć: